02.11.2019

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 02.11.2019 г. от 16:00 ч.

01.11.2019

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 01.11.2019 г. от 15:30 часа.

29.10.2019

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 29.10.2019 г. от 16:00 часа.

25.10.2019

Съобщение

ОИК Свищов определя избирателна секция №042800003 в ОУ „Филип Сакелариевич“ с адрес гр. Свищов, ул. „Алеко Константинов“ №24 за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. В изборния ден да бъде осигурен транспорт от общинска администрация за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Заявки да се приемат на телефон: 0631/6-06-70 от 08:00 ч. до 18:00 ч.

25.10.2019

Съобщение

ОИК Свищов обявява телефонен номер 0886240606 за приемане на сигнали в изборния ден 27 октомври 2019 г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения в изборния процес.

25.10.2019

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 25.10.2019 г. от 12:00 часа.

23.10.2019

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 23.10.2019 г. от 13:30 часа.

21.10.2019

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 21.10.2019 г. от 13:00 часа.

18.10.2019

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 18.10.2019 г. от 14:00 часа.

17.10.2019

Съобщение

ОИК Свищов указва на регистрираните кандидати, че следва или лично, или чрез пълномощниците на представляваните от тях политически партии, национални и местни коалиции, да се явят в ОИК Свищов най-късно до 17:00 ч. на 24.10.2019 год. за получаване на издадените им регистрационни удостоверения - с оглед консумиране на правата, очертани за регистрираните кандидати в Изборния кодекс.

15.10.2019

Съобщение

ОИК Свищов уведомява членовете на СИК на територията на Община Свищов, че на 23.10.2019 г. от 17:30 ч. в салона на читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови" - гр. Свищов ще се проведе обучение на членовете на СИК. 

15.10.2019

ЗАСТЪПНИЦИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет могат да регистрират застъпници като подадат заявление за регистрация – Приложение №73-МИ от изборните книжа до 17:00ч. на 26-ти октомври 2019г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет лица или изрично упълномощени от тях лица. Когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица се представя заверено копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител и на технически носител в електронен вид excel формат по образец – Приложение 73-МИ от изборните книжа и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници – Приложение 75-МИ от изборните книжа. Образец на електронния носител е приложен тук.

15.10.2019

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Изискуемата форма изтеглете ТУК

15.10.2019

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 15.10.2019 г. от 13:00 часа.

09.10.2019

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 09.10.2019 г. от 13:00 часа.

08.10.2019

Съобщение

ОИК Свищов указва на представителите на политическите партии, националните и местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в общите местни избори на 27 октомври 2019 година, както и на техните кандидати по видове избори, да спазват установения с Изборния кодекс ред за провеждане на предизборна агитация и разлепяне на агитационни материали - в аргумент от забраната по чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс.

07.10.2019

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 07.10.2019 г. от 14:00 часа.

03.10.2019

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 03.10.2019 г. от 14:00 часа.

30.09.2019

Важни срокове

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК Свищов напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.
30.09.2019

Съобщение

ОИК Свищов ще проведе заседание на 30.09.2019г от 16:30 часа

26.09.2019

Предстоящо заседание на ОИК Свищов

ОИК Свищов ще проведе заседание на 27.09.2019 г. от 16:00 часа.

26.09.2019

Предстоящо заседание на ОИК Свищов

ОИК Свищов ще проведе заседание на 26.09.2019 г. от 16:30 часа.

25.09.2019

Предстоящо заседание на ОИК Свищов

ОИК Свищов ще проведе заседание на 26.09.2019 г. от 13:00 часа.

24.09.2019

Съобщение

На 25.09.2019 г. от 12:00 ч. ОИК Свищов ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборна кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,регистрирали кандидати.

23.09.2019

Краен срок

ОИК - Свищов съобщава, че регистрацията на кандидатските листи ще се осъществява до 17:00 часа на 24.09.2019 г.! 

22.09.2019

Предстоящо заседание на ОИК Свищов

ОИК Свищов ще проведе заседание на 23.09.2019 г. от 13:00 часа.

20.09.2019

Предстоящо заседание на ОИК Свищов

ОИК Свищов ще проведе заседание на 20.09.2019 г. от 15:00 часа

19.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

Указания за ОИК

 

18.09.2019

ФОРМАТ НА ТАБЛИЦАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение 943-МИ/02.09.2019 на ЦИК. Съгласно т. 18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в EXCEL формат. 

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на технически носител може да изтеглите от ТУК .

18.09.2019

Предстоящо заседание на ОИК Свищов на 18/09/2019 г. от 16:00 ч

11.09.2019

Предстоящо заседание на ОИК Свищов

ОИК Свищов ще преведе заседание на 13.09.2019 г. от 11,00 часа

11.09.2019

Краен срок

Общинска избирателна комисия уведомява заинтересованите лица, че приемането на документи за регистрация на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети в Общинска избирателна комисия Свищов ще се осъществява всеки календарен ден от 9.00ч. до 17.00 часа, като крайният срок е 17.00 ч. на 16.09.2019г.

09.09.2019

Предстоящо заседание на ОИК Свищов

ОИК Свищов ще проведе заседание на 11.09.2019 г. от 11,00 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 202_МИ / 16.06.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 201 / 10.12.2019

  относно: Предаване на архива на ОИК с мандат 2019-2023 г. на общинската администрация

 • № 200 / 04.11.2019

  относно: Избиране на кмет на кметство с. Ореш

всички решения