05.11.2023

Заседание на ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 05.11.2023 г. от 23:30 ч

05.11.2023

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН И ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

Уведомяваме ви, че на 05.11.2023 г., в 20.00 ч., всички СИК 042800053 (с.Горна Студена), СИК 042800073 (с.Ореш) и СИК 042800074 (с.Ореш) в община Свищов приключиха изборния ден.

От 1493 избиратели ( по списък ) са гласували 926 или 62,02%.

 

 

05.11.2023

Избирателна активност към 16:15 часа

Избирателната активност в Община Свищов към 16:15 часа в СИК 042800053 (с.Горна Студена), СИК 042800073 (с.Ореш) и СИК 042800074 (с.Ореш) от 1493 избиратели ( по списък ) са гласували 726.

05.11.2023

Избирателна активност към 11:15 ч.

Избирателната активност в Община Свищов към 11:15 часа в СИК 042800053 (с.Горна Студена), СИК 042800073 (с.Ореш) и СИК 042800074 (с.Ореш) от 1493 избиратели ( по списък ) са гласували 301.

05.11.2023

Откриване на изборния ден

В Община Свищов изборният ден е открит в СИК 042800053 (с.Горна Студена), СИК 042800073 (с.Ореш) и СИК 042800074 (с.Ореш).

03.11.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

ВАЖНО: Във връзка с приключване на изборите за общински съветници и кметове проведени на 29.10.2023 г. и 05.11.2023 г. и с оглед обявяване резултатите от местните избори и предаването на изборните книжа на Общинската администрация, ОИК Свищов ще проведе заседание на 07.11.2023 г. от 11:00 часа

03.11.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 04.11.2023 г. от 13:00 ч

31.10.2023

Предстоящо заседание на ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 02.11.2023 г. от 11:00 ч

30.10.2023

Предстоящо заседание на ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 30.10.2023 г. от 16:00 ч.

29.10.2023

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН И ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ.

Уведомяваме ви, че на 29.10.2023 г., в 20.00 ч. е приключил изборния ден във всички 53 секции, в Община Свищов.

Брой гласували: 13 103.

29.10.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 11:00 Ч

Избирателната активност в Община Свищов към 11:00 ч. е 16,17%. 

28.10.2023

Предстоящо заседание на ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 28.10.2023 г. от 13:30 ч.

28.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ: относно начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Централна Избирателна Комисия е взела РЕШЕНИЕ № 2819-МИ София, 27 октомври 2023 г. с което на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

 

 

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2819-МИ
София, 27 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: начина на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е получена информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ с вх. № МИ-23-141/26.10.2023 г. Допълнително е получена информация от министъра на електронното управление на проведена съвместна среща на 27 октомври 2023 г. при председателя на 49-то Народното събрание с участието на представители на парламентарните групи. Постъпило е и писмо от министъра на електронното управление с вх. № МИ-04-72 от 27 октомври 2023 г. относно удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация. С него Централната избирателна комисия е уведомена, че към настоящия момент все още не е издадено решение за удостоверяване съгласно чл. 213а от Изборния кодекс.

Съгласно чл. 213а, ал. 2 ИК Министерството на електронното управление съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от министъра на електронното управление, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

Съответствието на устройствата за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация, включително и с принципите по чл. 3 ИК се удостоверява с решение на Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология. Наличието на такова решение е задължително условие за провеждане на машинно гласуване, както и за гарантиране на сигурността при осигуряването на всеобщо, равно и пряко избирателно право на избирателите.

Предвид горното, както и липсата на решение по чл. 213а, ал. 2 ИК с оглед невъзможността за обезпечаване на избирателните секции с устройства за машинно гласуване, удостоверени по реда на чл. 213а, ал. 2 ИК и на основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

На изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

 

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

24.10.2023

Предстоящо заседание на ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 28.10.2023 г. от 17:00 ч.

24.10.2023

Предстоящо заседание на ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 27.10.2023 г. от 16:00 ч.

24.10.2023

Предстоящо заседание на ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 26.10.2023 г. от 13:00 ч.

24.10.2023

Предстоящо заседание на ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 24.10.2023 г. от 13:00 ч.

22.10.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 22.10.2023 г. от 12:30 ч.

21.10.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС ОТ СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН И ДО ЗАКРИВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН ПРИ ГЛАСУВАНЕ

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини

21.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО 

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 234 923 897 

Passcode: EWZ6ow  

2.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL  

3.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 925 035 510 

Passcode: P2afxk  

4.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9  

5.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m  

6.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU  

7.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj  

8.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT  

9.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL  

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC  

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA  

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ  

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82  

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey  

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro  

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS  

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7  

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR  

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4  

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4  

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB  

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2  

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv  

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX  

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC  

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa  

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH  

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2  

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP  

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8  

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD  

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz  

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm  

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d  

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q  

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ  

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD  

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2  

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb  

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE  

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp  

 

21.10.2023

График за разяснителна кампания за машинно гласуване в община Свищов

ДАТА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЧАС

ПОЗИЦИЯ  НА МАШИНАТА

21.10.2023г.

ВАРДИМ

10.00 – 12.00

Пред кметството

21.10.2023г.

ОРЕШ

12.30 – 14.30

Пред кметството

21.10.2023г.

БЪЛГАРСКО СЛИВОВО

15.00 – 17.00

Пред сградата на

кооперацията

22.10.2023г.

ОВЧА МОГИЛА

9.30 – 11.30

Пред кметството

22.10.2023г.

МОРАВА

12.00 – 14.00

Пред кметството

22.10.2023г.

ДРАГОМИРОВО

14.30 – 16.30

Пред кметството

23.10.2023г.

АЛЕКОВО

9.00 – 10.30

Пред кметството

23.10.2023г.

КОЗЛОВЕЦ

11.00 – 12.30

Пред кметството

23.10.2023г.

ХАДЖИДИМИТРОВО

13.00 – 14.30

Пред кметството

23.10.2023г.

ЦАРЕВЕЦ

15.00 – 16.30

Пред кметството

21.10. -23.10.2023г.

СВИЩОВ

10.00 – 16.00

Във фоайето на Общината

17.10.2023

Обучение на СИК

На 22.10.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856" гр.Свищов , ще се проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии.

 

17.10.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 17.10.2023 г. от 17:00 ч.

16.10.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 20.10.2023 г. от 15:00 ч.

14.10.2023

ОДОБРЕНИТЕ С РЕШЕНИЕ №103-МИ ОТ 02.10.2023 Г. ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023:

14.10.2023

ЧЕРНОВИ НА ПРОТОКОЛИ НА СИК

14.10.2023

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

14.10.2023

ВАЖНИ СРОКОВЕ

14.10.2023

ВАЖНИ СРОКОВЕ

14.10.2023

УЧАСТИЕ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

І. Застъпници

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите и местните коалиции могат да имат застъпници, които да подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция и местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на образуваните избирателните секции в община Свищов.

Как се регистрират застъпниците? 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Свищов до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната ОИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по същия ред допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване на същите изисквания. Заявлението се завежда във входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.

След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, ОИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр по образец (Приложение № 78-МИ от изборните книжа).Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет, където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

Всяка партия, коалиция и местна коалиция може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпнициОбщият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда, описан по-горе, чрез предложение по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.

Предложението по предходната точка, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра.

С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник, заличава регистрацията и анулира удостоверението на заместения застъпник.

Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник.

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 76-МИ от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра, като в графата „№ на удостоверение“ се отбелязва „анулирано“. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.

При произвеждане на втори тур при избори за кмет, извършената в общинската избирателна комисия регистрация на застъпниците за първия тур запазва действието си. Между двата тура може да бъдат регистрирани и нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение.

 ІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция и местна коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район, за община Свищов са брой СИК 52 до момента.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция и местна коалиция, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Всяка партия, коалиция и местна коалиция изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се подписва и предава до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията и местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.

До изборния ден всяка партия, коалиция и местна коалиция може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция и местна коалиция или от упълномощено от него лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

14.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ

Общинска избирателна комисия Свищов определи следната секция

№ 042200088 с адрес - гр. Свищов, ул."Княз Борис I", №1

 

за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за избиране на общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секцияПреценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.

Гласуване

Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция, различна от определената му, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след като избирателят представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 80-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък.

Гласуване с придружител

Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до паравана за гласуване/преграда за гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, след което се оттегля, докато избирателят гласува.

Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателните списъци срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или местна коалиция, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

 

Заявките се приемат на 29.10.2023 год. от 08:00 часа до 18:00 часа на телефон 0631/6-06-70.

13.10.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 16.10.2023 г. от 13:00 ч.

09.10.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 13.10.2023 г. от 11:00 ч.

06.10.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 09.10.2023 г. от 11:00 ч.

05.10.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 06.10.2023 г. от 11:00 ч.

 
02.10.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК

ОИК Свищов ще проведе заседание на 04.10.2023 г. от 13:00 ч.

29.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 02.10.2023 г. от 13:00 ч.

28.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 29.09.2023 г. от 13:00 ч.

25.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 26.09.2023 г. от 16:00 ч.

24.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 25.09.2023 г. от 16:00 ч.

21.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 23.09.2023 г. от 13:00 ч.

18.09.2023

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК СВИЩОВ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение №2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК. Съгласно т.18.1. от решението, предложението за регистрацията на кандидатската листа се извършва в ОИК на хартиен и магнитен носител в ексел формат.
Регистрирането на кандидатските листи в ОИК се извършва от 19.09.2023 г. до 26.09.2023 г. , включително.

 

Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници към Приложение № 51-МИ от изборните книжа

Предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство към Приложение № 52-МИ от изборните книжа

Предложение за регистрация на кандидатска листа за кмет на община към Приложение № 52-МИ от изборните книжа

18.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 20.09.2023 г. от 15:00 ч.

17.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 18.09.2023 г. от 16:00 ч.

15.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 17.09.2023 г. от 15:00 ч.

14.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 15.09.2023 г. от 13:00 ч.

12.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 13.09.2023 г. от 13:00 ч.

11.09.2023

Съобщение

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети се регистрират в ОИК Свищов за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. считано от 09.00ч. на 11.09.2023г. до 17.00ч. на 18 септември 2023 г.

11.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 12.09.2023 г. от 12:00 ч.

09.09.2023

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК СВИЩОВ

ОИК Свищов ще проведе заседание на 11.09.2023 г. от 10:00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 182-МИ / 10.11.2023

  относно: прекратяване на административнонаказателно производство

 • № 181-МИ / 10.11.2023

  относно: прекратяване на административнонаказателно производство

 • № 180-МИ / 10.11.2023

  относно: Предаване на архива на ОИК с мандат 2019-2023 г. на общинската администрация

всички решения